LLAEBIO

agrovoedingssysteem

Het living lab ondersteunt de ontwikkeling van alle types land- en tuinbouwbedrijven, zowel gangbare als biologische, én het bredere agrovoedingssysteem, naar de adoptie van agro-ecologische praktijken.

Agro-ecologie en biologische landbouw bouwen grotendeels op gelijkaardige doelstellingen, principes en praktijken. In hun aanpak van onderzoek stellen ze hetzelfde principe van systeembenadering centraal.

Agro-ecologie

Agro-ecologie wordt beschouwd als wetenschap, praktijk en socio-politieke beweging. Het bevat het hele voedselsysteem van de bodem tot de organisatie van menselijke samenleving (CIDSE, 2018). 

  • Als wetenschap geeft het prioriteit aan een systeemaanpak, waarbij een participatieve aanpak en transdisciplinariteit voorop staan.
  • Als een set van principes en praktijken is het gebaseerd op duurzaam gebruik van lokale hernieuwbare hulpbronnen, lokale kennis van landbouwers, gebruik van biodiversiteit voor het voorzien van ecosysteemdiensten en meer veerkracht.
  • Als socio-politieke beweging verdedigt het landbouwers en rurale gemeenschappen, korte ketens, voedsel soevereiniteit, en een gezonde kwaliteitsvolle voeding.

Biologische landbouw

Biologische landbouw vertrekt vanuit 4 principes als basis van een duurzaam agrovoedingssysteem: gezondheid, ecologie, zorg en rechtvaardigheid (IFOAM principes).

Deze principes en praktijken zijn nauw verbonden met de agro-ecologische principes en praktijken. Biologische producten onderscheiden zich in de markt van andere producten via een wetgevend kader. Daarin zijn productieregels, vermarkting- en controleprocedures vastgelegd.

Vanuit onderzoek voor biologische landbouw wordt het belang van een vraaggestuurde, systeemgerichte en co-creatieve aanpak benadrukt.

Agro-ecologie en biologische landbouw willen beide de verschillende subsystemen op bedrijven in evenwicht brengen, hun milieu-impact minimaliseren en gunstige condities realiseren voor bodem, gewassen, dieren, andere plant- en diersoorten op en rond het bedrijf, land- en tuinbouwers en de maatschappij.

Agro-ecologie streeft naar voortdurende verbetering. Het is een streefdoel dat nooit voltooid is. Op bijna alle land- en tuinbouwbedrijven is nog een groeimarge mogelijk. Ook vele biologische landbouwers zoeken vanuit de IFOAM principes naar verdere verduurzaming door de toepassing van agro-ecologische principes. Daarnaast zijn er veel “gangbare” landbouwers die meer of minder agro-ecologische principes toepassen of willen toepassen.