LLAEBIO

Nieuws

Cover brochure samenwerking in de keten

Brochure ‘De kracht van samenwerking in eerlijke voedselketens’

In de brochure ‘De kracht van samenwerking voor eerlijke voedselketens’  brachten  ILVO, Bioforum, CCBT, Voedsel Anders en Steunpunt Korte Keten ervaringen samen over hoe samenwerking loont om te komen tot een eerlijke prijs in agro-ecologische voedselketens. Met deze brochure willen we landbouwers, adviseurs en korteketenbedrijven informeren en inspireren.

logo ALL READY

Welke rol spelen Living labs en onderzoeksinfrastructuren in de transitie naar agro-ecologie in Europa?

De resultaten van ALL-Ready en AE4EU, 2 projecten die het kader voorbereidden voor een Europees netwerk van living labs en onderzoeksinfrastructuren rond agro-ecologie, werden voorgesteld tijdens de slotconferentie in Brussel op 27 september 2023. Wat is het belang van agro-ecologie in de transitie naar duurzame voedselsystemen? Welke rol kunnen living labs en onderzoeksinfrastructuren spelen in deze transitie? Wat is de meerwaarde van een Europees netwerk van deze initiatieven en hoe krijg je zo’n netwerk opgezet en georganiseerd? Beide projecten deelden hun resultaten. Ook de kijk vanuit de praktijk en de Europese Commissie konden niet ontbreken. 

 

Thesisprijs agro-ecologie en biologische landbouw

Wie schrijft de beste thesis agro-ecologie en biologische landbouw?

Het Vlaams BioKennisNetwerk reikt elke twee jaar een prijs uit aan de master-of bachelorstudent die de beste thesis schrijft over biologische landbouw en voeding of agro-ecologie. Met deze prijs willen we als netwerk onze waardering laten zien aan studenten die mee helpen om samen met ons kennis op te bouwen rond agro-ecologie en biologische landbouw en deze kennis tot bij de landbouwers te brengen.

 

 

 

Mini symposium bio-onderzoek 2023
Resultaten uit praktijk en toegepast onderzoek in de kijker!

Op dinsdag 27 juni organiseerde CCBT en het Living Lab Agro-Ecologie en BIOlogische landbouw een Mini Symposium bio-onderzoek. Een mix van geïnteresseerden luisterden online of fysiek hoe onderzoekers in een notendop de resultaten van hun onderzoek brachten. Tijdens een rijkgevulde voormiddag werden recent afgeronde projecten, zowel uit praktijk- als toegepast onderzoek, door de onderzoekers onder de aandacht gebracht

 

 

 

workshop

Geïnteresseerden in onderzoek agro-ecologie en biologische landbouw ontmoeten elkaar tijdens een eerste LLAEBIO netwerkmoment onderzoek

Geïnteresseerden in onderzoek agro-ecologie en biologische landbouw ontmoeten elkaar tijdens een eerste LLAEBIO netwerkmoment onderzoek. Met het netwerk zochten we naar heel wat antwoorden. Welke kennishiaten zijn er? Waar vinden we potentiële partners en financiering om een project op te starten? Hoe betrekken we boeren als partners bij onderzoek? En hoe start je met het schrijven van projecten? 

 

 

 

geldGLB in de diepte voor agro-ecologische en biologische landbouwers

Half mei is de eerste aanvraagperiode voor VLIF-productieve investeringssteun opengesteld. De regels om in aanmerking te komen voor VLIF-steun zijn in het  GLB strategische plan 2023-2027 gewijzigd, waardoor meer agro-ecologische en biologische landbouwers, ook starters, in aanmerking komen voor VLIF-steun!

 

 

 

 

deelnemers prioriteren de planning

Samen planden we de activiteiten voor het komende jaar!

Op 26 januari kwamen 25 geïnteresseerden in het living lab agro-ecologie en biologische landbouw bij elkaar om de basis te leggen voor een jaarplanning. De deelnemers selecteerden de prioriteiten en een overkoepelend thema voor de kennisdelings- en onderzoeksactiviteiten rond agro-ecologie en biologische landbouw. 

 

 

 

 

Online netwerkdatabank agroecologie en bio

Ontdek de kennis en expertise in agro-ecologie en biolandbouw in Vlaanderen

Via het Living Lab Agro-Ecologie en Biologische Landbouw gaan personen en organisaties met elkaar in gesprek, wisselen ze kennis uit en bouwen ze kennis op rond agro-ecologie en biolandbouw. Heel wat kennis en expertise is al aanwezig in Vlaanderen. Maar waar vind je deze landbouwers, personen of organisaties? En welke kennis hebben ze in huis? Als antwoord hierop lanceerde LLAEBIO begin 2023 zijn online databank met informatie over personen en organisaties met kennis en expertise in agro-ecologie en/of biologische landbouw.

 

 

Winnaar thesisprijs Biologische landbouw en Agro-ecologie

LLAEBIO reikt mee de thesisprijs 'Biologische landbouw en Agro-ecologie' uit'

Op 12 januari, tijdens het seminarie ‘Bio, een keuze voor de toekomst’ op Agriflanders, werd voor de derde maal de thesisprijs voor de biologische landbouw en agro-ecologie uitgereikt door het Vlaamse BioKennisNetwerk (Biobedrijfsnetwerken CCBT, Living Lab Agroecologie en Biologische Landbouw). Jasper Van Opstal, afgestudeerd aan de KULeuven, ontving een geldprijs van 500 euro en felicitaties van de jury voor zijn masterproef ‘Haalbaarheid van maaimeststoffen in een biologische productiemethode’.

 

 

Bezoek PHAE Wageningen Research en Aarhus University

Wageningen Research en Aarhus University bezoeken ILVO

Het Living Lab Agro-Ecologie en Biologische landbouw (LLAEBIO) was verheugd om op 29 september ll. Aarhus University en Wageningen Research (WR) te ontvangen op ILVO. Met deze bijeenkomst wilden we elkaar inspireren en expertise en informatie uit wisselen rond lopend en gepland onderzoek over agro-ecologie. En daar zijn we in geslaagd!

 

 

 

 

korte keten logo

NU BESCHIKBAAR: Rapport over de succesfactoren van korte ketenverkoop.

De korte keten wordt soms voorgesteld als de succesvolste manier om een landbouwbedrijf rendabeler te maken. Toch is de korte keten niet voor iedereen weggelegd. ILVO onderzoeker Olivier Guiot onderzocht de algemene succesfactoren van korte ketenprojecten. Over verschillende korte ketenprojecten heen analyseerde hij het effect op de rendabiliteit van het bedrijf en het welzijn van de ondernemers daarachter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vergaderzaal met mensenVerschillende projecten kwamen in contact op achtste 'LLAEBIO draait door' !

Op 8 september werd voor de achtste maal kennis over agro-ecologie en bio uitgewisseld op LLAEBIO draait door. Op dit event gaan onderzoekers, landbouwers, beleidsmakers, NGO’s en landbouworganisaties met elkaar in gesprek over het verloop van hun projecten. Wanneer iemand met een probleem zit willen we elkaar versterken door het probleem samen te analyseren en op te lossen. Ook deze keer kwam een diverse range van projecten aan bod.

 

 

 

 

COREOrganic ERANet consortiumPartners van het CORE Organic Cofund ERAnet blijven verbonden in het CORE Organic Pleiades netwerk

Na een periode van 17 jaar loopt het COREOrganic ERAnet ten einde. De Europese Commissie besloot om bestaande ERAnetten en dus ook het COREOrganic ERANet niet verder financieel te ondersteunen maar in de toekomst te vervangen door de zogenaamde Europese Partnerschappen. Verschillende partners binnen het COREOrganic ERAnet  beslisten de ervaring en expertise binnen het netwerk niet verloren te laten gaan en in afwachting van de opstart van het Partnerschap Agro-ecologie samen binnen het informele COREOrganic Pleiades netwerk verbonden te blijven. ILVO zal vanuit het LLAEBIO dit COREOrganic Pleiades netwerk verder blijven opvolgen.

 

 

 

deelnemersBoer en beleid uitgebreid in gesprek

Op donderdag 2 juni gingen we met het Living Lab agro-ecologie en biologische landbouw langs bij drie bedrijven die elk op hun eigen manier agro-ecologie in de praktijk brengen. Op de planning stonden het biodynamisch, coöperatief en gemengd bedrijf ‘De Zonnekouter’, het biologisch, zelfpluk en kleinfruitbedrijf ‘Purfruit’ en het gangbare, gemengde bedrijf van Stijn De Wulf die experimenteert met niet-kerende bodembewerking. Zowel beleidsmakers als startende landbouwers tekenden present voor deze uiterst leerrijke bijeenkomst.

 

 

 

spreker

Hoe krijgen we agro-ecologie in het onderwijs?

In plattelandscentrum ‘het Paddenbroek’ te Gooik vond op maandag 2 mei 2022 de driemaandelijkse netwerkbijeenkomst ‘LLAEBIO draait door’ plaats. Thema van de namiddag was ‘agro ecologie en onderwijs’, waarbij enkele interessante presentaties de revue passeerden.

 

 

 

 

sprekerDuurzaamheid sexy vertellen, kan dat?

Op vrijdag 18 maart 2022 vond er een keynote met aansluitende workshop ‘strategisch communiceren rond duurzaamheid: hoe doe je dat?’ plaats in het VAC te Gent. Samen met het departement landbouw en visserij nodigde het Living Lab  communicatie- expert Koen Thewissen (WeareDaniel) uit. Op deze studiedag verduidelijkten we hoe communicatie ons gedrag beïnvloedt.

 

 

 

 


agroforestry NU BESCHIKBAAR algemene powerpoint over agro-ecologie

Agro-ecologie, wat betekent dat? Waarom hoor je er zo veel over praten? En welke praktijken zijn agro-ecologisch? We horen dit soort vragen meer en meer, en wij zijn niet alleen. Om hier een antwoord op te bieden stelden we een inspirerende presentatie op die iedereen kan gebruiken om agro-ecologie aan verschillende doelgroepen uit te leggen.

 

 

 

 

miro brainstorm

Startschot voor denktank agro-ecologie!

Op 15 december 2021 was het zover! Op initiatief van Voedsel Anders ging de eerste bijeenkomst van de 'denktank agro-ecologie' door. Een dertigtal wetenschappers uit verschillende disciplines en kennisinstellingen tekenden present (UA, KUL, UCL, Ugent,  ILVO, INBO, WWF,...).

 

 

 

 

 

Demodag Boerderijcompostering op biologisch melkveebedrijf Cerpentier-De Cock

Inspirerende kennis en expertise sprokkelen rond boerderijcompostering!

Op dinsdag 7 december 2021 vond een informatiedag plaats rond boerderijcompostering op het biologisch melkveebedrijf van de familie Cerpentier – De Cock in Stekene.  Op vraag van ABS sloegen B3W, PCG, ILVO, CCBT en LLAEBIO de handen in elkaar voor de organisatie van deze dag. Els De Cock en zoon Maarten Cerpentier stelden hun bedrijf én composthoop ter beschikking om ons te ontvangen.

 

 

 

Bezoek Isabellepolder_LLAEBIO draait door 30 september2021

Bijleren over biodiversiteitsproject in de Isabellepolder

Op donderdag 30 september tekenden een twintigtal geïnteresseerde LLAEBIO- partners present in het Oost- Vlaamse vissersdorp Boekhoute. Op uitnodiging van Korneel Verslyppe van Boerennatuur maakten we er kennis met het Europees interreg- project PARTRIDGE.

 

 

 

 

 

Demodag PPAE-Hansbeke 18082021

Demodag Proefplatform Agro-Ecologie te Hansbeke trekt vele nieuwsgierigen

Op woensdag 18 augustus 2021 vond de tweede demodag van het proefplatform agro- ecologie te Hansbeke (PPAE Hansbeke) plaats. Ruim 200 geïnteresseerden kwamen op de velden van Felix de Bousies (PHAE) een kijkje nemen hoe Felix agro – ecologische technieken toepast en hoe deze in de praktijk tot uiting komen.

 

 

 

Netwerkmoment Agro-ecologie voor leerkrachten secundair landbouwonderwijs

LLAEBIO inspireert leerkrachten secundair onderwijs rond agro-ecologie

Op vraag van het onderwijsveld werd door LLAEBIO en ILVO op donderdag 19 augustus een inspiratiemoment georganiseerd voor leerkrachten secundair landbouwonderwijs. Hierbij tekenden een 40-tal deelnemers present om zich te laten onderdompelen in de wereld van de agro-ecologie. 

 

 

 

Brainstorm werkgroepen op miro applicatie

LLAEBIO zet  het komende jaar in op 7 thema’s

Eind maart 2021 organiseerde het Living Lab Agro-Ecologie en Biologische Landbouw opnieuw een co-creatieve workshop voor zijn partners (“terugkomdag”). Deze keer jammer genoeg online. Na een korte update over de voorbije en huidige activiteiten van het living lab verzamelden de deelnemers zich rond een virtueel white bord. Ze brachten ideeën aan en bundelden deze tot mogelijke acties en activiteiten. Tenslotte maakten ze een keuze van thematieken waarop het komende jaar samen wordt ingezet.

bodem en bodemleven

Inspiratiewebinar “Laat de Bodem voor je Werken”

Op het inspiratiemoment “Laat de Bodem voor je Werken” van 10 juni 2021 georganiseerd door het Living Lab en Inagro, gingen landbouwers met elkaar in dialoog over hoe je aan de slag kan gaan met duurzame bodemtechnieken en hoe dit in je bedrijfssysteem past. De avond was opgebouwd rond twee getuigenissen van landbouwers die al enkele jaren aan de slag gaan met duurzame bodemtechnieken, waarbij een levende discussie onder de aanwezigen plaats vond. Een uiterst interessante uiteenzetting die zeker de moeite waard is om te herbekijken!

 

 

Artikelreeks faire prijs Landbouwleven 19/04/2021

Landbouwleven publiceert artikelreeks over LLAEBIO webinarreeks Faire prijs

Marlies Vleugels interviewde Pieter Vermeersch, coördinator van LLAEBIO naar aanleiding van deze webinarreeks. In een mooie reeks artikels publiceerde ze in Landbouwleven (19/04/2021) de getuigenissen van drie van de landbouwers die tijdens het webinar aan het woord kwamen.

 

 

 

 

 

Brochure Goed boeren: Agro-ecologische boer.inn.en als bondgenoot van de samenleving

In zeven inspirerende portretten tonen de organisaties Boerenforum, Voedsel-Anders, FIAN en Wervel dat Vlaanderen heel wat landbouwers hebben die Goed Boeren. In al hun diversiteit dragen ze bij aan een warme en gezonde samenleving, een lokaal verankerde economie én een klimaatadaptief landschap.