LLAEBIO

De 13 principes van de agro-ecologie | Verdienmodel | Biodiversiteit | Bodem | Lerende netwerken | Plantenveredeling

 

Wat is agro-ecologie? 

 

principles
Wat is Agro-ecologie? En wat is het verschil met biologische landbouw? Het LLAEBIO netwerk maakte een presentatie die deze vragen beantwoord en die door iedereen mag gebruikt worden. Je vindt hieronder ook lesmateriaal om agro-ecologie te verduidelijken aan leerlingen en enkele inspirerende presentaties over het concept agro-ecologie uit lessenreeksen van de bio-ingenieurs van de Universiteit Gent en boek dat de noodzaak tot een agro-ecologische landbouw wetenschappelijk onderbouwd.

Verdienmodel

 

verdienmodel
Investeren in de natuur kan enkel als daar ook geld mee verdiend kan worden. Enkele jaren geleden organiseerde het living lab een lessenreeks die duidelijk maakt hoe je de natuur kan gebruiken om kosten te besparen, hoe je jouw kosten uitrekent en welke strategieën er bestaan om een betere prijs voor jouw producten te vragen.​​​​​​ Verschillende leerkrachten en adviseurs komen er aan het woord, een echte aanrader!

Biodiversiteit

 

biodiversiteit
Met biodiversiteit bedoelen we de verschillende vormen van levende natuur die mogelijk zijn op boerderijen. Dat zijn de kieviten in de akkers, hagen langs weides, wormen in de grond en vleermuizen in boomgaarden. Onderstaande info helpt jou verduidelijken wat de voor- en nadelen zijn van ecologische landbouwbeheer en hoe je er mee aan de slag kan gaan.

Bodem

 

bodem
De bodem is de basis, daar gaat (bijna) iedereen mee akkoord. Gezonde bodems zorgen voor gewassen die tegen een stootje kunnen. Dat betekent minder water, mest en beschermingsmiddelen voor een even goede oogst. Ontdek hieronder hoe dat in zijn werk gaat.

Lerende netwerken

 

lerende netwerken
Kennis over ecologische landbouwpraktijken is vaak niet meer voor handen. Door die kenniszoektocht met collega-boeren te delen houden we elkaar gemotiveerd en krijgen ecologische praktijken sneller ingang. Ontdek hier hoe je zo’n lerend netwerk kan opstarten.

Plantenveredeling

 

plantenveredeling
Gewassen zijn zo veredeld dat ze rekenen op een kunstmestgift of een behandeling met een gewasbeschermingsmiddelen. Ontdek hier hoe we de zelfredzaamheid van onze teelten kunnen redden met plantenveredeling.

De onderzoeksresultaten in deze PPT's worden bij gebruik in een beleids(beïnvloedings)context volledig en correct gepresenteerd. De mate van onzekerheid en de beperkingen van de resultaten moeten duidelijk worden vermeld. Zowel de wetenschapper als de latere gebruiker van de in de PPT beschreven onderzoeksresultaten presenteren de gerapporteerde onderzoeksresultaten naar waarheid in de media, aan collega's, klanten of andere derden. Zij waken ervoor onrealistische verwachtingen of ongerechtvaardigde onrust te wekken.