LLAEBIO

LLAEBIO zet het komende jaar in op 7 thema’s

 

Brainstorm activiteiten LLAEBIO terugkomdag 30 maart 2021

 

Eind maart 2021 organiseerde het Living Lab Agro-Ecologie en Biologische Landbouw opnieuw een co-creatieve workshop voor zijn partners (“terugkomdag”). Deze keer jammer genoeg online. Na een korte update over de voorbije en huidige activiteiten van het living lab verzamelden de deelnemers zich rond een virtueel white bord. Ze brachten ideeën aan en bundelden deze tot mogelijke acties en activiteiten met betrekking tot agro-ecologie en biologische landbouw. Tenslotte maakten ze een keuze van thematieken waarop het komende jaar samen wordt ingezet. Deze activiteiten zijn ondergebracht in zeven thema's:

  • Systeemdenken centraal: We werken activiteiten uit die zowel ingaan opmethoden en technieken die helpen om systeemdenken toe te passen (theorie), als op hoe landbouwers systeemdenken in de praktijk toepassen.
  • Communicatie en wetenschappelijke onderbouwing: We willen over agro-ecologie en biologische landbouw communiceren naar verschillende doelgroepen zonder te polariseren en agro-ecologie verder (met cijfers?) onderbouwen.
  • Verhalen van Vlaamse pioniers inspireren: We brengen verhalen over pioniers in agro-ecologie via een reportage bij een breed doelpubliek.
  • Expertise in beeld: We geven nog meer zichtbaarheid aan actoren die werken rond de verdere ontwikkeling van agro-ecologie en biologische landbouw in Vlaanderen.
  • Transitie naar agro ecologie: We nemen de rol van waarden en normen onder de loep en krijgen inzicht in hun impact op motivatie bij een transitie naar een agro-ecologisch bedrijfsmodel.
  • Bundelen van info rond specifieke topics: We brengen bestaande kennis rond specifieke topics bij elkaar en onder de aandacht, zoals bv. koolstofopslag in de bodem en bodemvruchtbaarheid .
  • Agro-ecologie in het onderwijs: We organiseren een studiedag voor leerkrachten 2e graad secundair onderwijs, waar agro-ecologie opgenomen is in de leerplannen. Verder gaan we na wat de noden zijn voor andere graden en voor het hoger onderwijs.

Deze thema’s vormen de basis voor de activiteiten van het living lab in het volgende werkjaar. Vanaf september starten werkgroepen per thema. Zin om aan te sluiten bij een werkgroep? Contacteer dan llaebio@ilvo.vlaanderen.be.

Meer info over de verschillende geselecteerde thema’s vind je hier.

 

 
Bezig met laden...