LLAEBIO

LLAEBIO mede-organisator van tweede succesvolle demodag van het Proefplatform Agro-Ecologie te Hansbeke
Demodag PPAE-Hansbeke 18082021

Op woensdag 18 augustus 2021 vond de tweede demodag van het proefplatform agro-ecologie te Hansbeke (PPAE Hansbeke) plaats. Ruim 200 geïnteresseerden kwamen op de velden van Felix de Bousies (PHAE) een kijkje nemen hoe Felix agro – ecologische technieken toepast en hoe deze in de praktijk tot uiting komen. Hierbij stonden mengteelten van een graan met een vlinderbloemige, toepassen van minimale bodembewerking, het gebruik van bodembedekkers in de teeltrotatie, het gebruik van boerderijcompost als veldbemesting, agroforestry en nog zoveel meer in de kijker. Het LLAEBIO nam hier samen met het ILVO een organiserende rol op zich. Benieuwd naar een verslag? Bekijk dan de reportage van Plattelands tv of lees het artikel uit landbouwleven. Meer info over de verschillende teelten, agro-ecologische toepassingen en projecten in samenwerking met ILVO en RHEA vind je op de website www.ppaehansbeke.be.