LLAEBIO

Bijleren over biodiversiteitsproject in de Isabellepolder

 

Bezoek Isabellepolder_LLAEBIO draait door 30 september2021

 

Op donderdag 30 september tekenden een twintigtal geïnteresseerde LLAEBIO- partners present in het Oost- Vlaamse vissersdorp Boekhoute. Op uitnodiging van Korneel Verslyppe van Boerennatuur maakten we er kennis met het Europees interreg- project PARTRIDGE. Het doel van dit project is om de biodiversiteit rondom akkers en weilanden te verhogen waarbij de patrijs of ‘partridge’ fungeert als symboolsoort. Korneel leidde ons in in de doelstellingen en acties van het project en nam ons nadien mee voor een veldbezoek in de Isabellepolder bij landbouwer Marc Govaert. Hier konden we de rijke biodiversiteit in de bloemenrand en keverbank met onze eigen ogen aanschouwen en gingen we met de landbouwer in gesprek over zijn motieven om natuur te integreren in de bedrijfsvoering.

Het bezoek kaderde in onze driemaandelijkse ‘LLAEBIO draait door’- bijeenkomst waar we elkaar op de hoogte houden van lopende onderzoeken en activiteiten binnen het LLAEBIO. Eerder op de namiddag stelde CSA- landbouwer Bram Kriekels zijn bedrijf voor, verzorgde Carmen Landuyt een uiteenzetting over de rol van CCBT in het Vlaams BioKennisNetwerk en kaderde Myriam Dumortier het project ‘Graanboeren en natuur’.  Een uiterst gevarieerde- en vooral boeiende namiddag.

De presentaties zijn raadpleegbaar via deze link of via de llaebio- website. Uitleg en beeldmateriaal over het PARTRIDGE- project is hier te vinden.