LLAEBIO

Startschot voor denktank agro-ecologie!

brainstorm miro

 

Op 15 december 2021 was het zover! Op initiatief van Voedsel Anders ging de eerste bijeenkomst van de 'denktank agro-ecologie' door. Een dertigtal wetenschappers uit verschillende disciplines en kennisinstellingen tekenden present (UA, KUL, UCL, Ugent,  ILVO, INBO, WWF,...). De deskundigen bogen zich over het concept agro-ecologie en een manier om elkaar wetenschappelijk te versterken. De leden van de groep gingen de volgende engagementen aan:

  • Onderzoekers en visies rond agro-ecologie samen brengen.
  • Inhoudelijke ondersteuning bieden aan elkaars opinies, artikels en andere opportuniteiten. Consensus onder de leden is niet vereist, iedereen spreekt vanuit zijn eigen rol.
  • De denktank laat zich niet beperken door bestaande structuren en is geen echte organisatie.
  • Onderzoeken wat de leden van de denktank concreet voor landbouwers kunnen betekenen.
  • Open gesprekken voeren.

Onderzoekers met interesse om aan te sluiten kunnen contact opnemen met Ingrid van Voedsel Anders via ingrid.pauwels@voedsel-anders.be. De denktank zou twee keer per jaar doorgaan.