LLAEBIO

Sector verenigt zich tijdens vijfde netwerkevent "LLAEBIO draait door"
publiek presentatie

 

Op 1 februari waren verschillende voorstanders van duurzame landbouw paraat voor een vijfde ‘LLAEBIO draait door’- netwerkevenement. Beleidsmakers, adviseurs, landbouwers en onderzoekers verenigden zich voor een driemaandelijkse update over activiteiten en projecten die de transitie naar een duurzaam landbouwsysteem willen versnellen. Het event biedt ook de gelegenheid om  samenwerkingen te smeden. De link naar alle presentaties vind je hier terug.

 

Dylan Feyaerts, onze nieuwe coördinator, ging van start met een overzicht van lopende acties binnen de werkgroepen van het Living Lab. De werkgroepen werken verschillende acties uit: bedrijfsbezoeken bij inspirerende boeren, een online netwerkgids, een reportage over agro-ecologie en zo veel meer. Als ook jij hier warm van wordt dan verwelkomen wij jou zeer graag hier!

 

Na deze update kwamen de projecten van Pieter van Rumst (Obs’Herbe) en Rutger Taillieu (praktijkpunt Vlaams-Brabant) aan bod. Het systeem van Obs’herbe waarbij weides virtueel worden afgerasterd en het vee door elektrische impulsen verhinderd wordt om de weidegrenzen te overschrijden, kon rekenen op de belangstelling van vele deelnemers. Vooral voor rotatiebegrazing, een techniek die opslag van C02 in de bodem stimuleert, lijkt deze techniek zeer nuttig. Ook Rutger trok veel aandacht met zijn onderzoek naar houtwallen en hun invloed op het voorkomen van plaaginsecten. Bij zijn zoektocht naar literatuur en experten in verband met dit thema werd hij geholpen door verschillende tips van de deelnemers.

 

Vervolgens werd het Europese Partnership on Agroecology living labs and research infrastructures besproken. Dit partnerschap wil Europees onderzoek rond agro-ecologie stimuleren, maar deelname is enkel mogelijk als ook Vlaamse financieringsinstellingen bereid zijn tot (co-)financiering van dit partnerschap. Omdat hiertoe nog geen bereidheid werd getoond, besloten we om een brief te versturen die het belang van de partnerschappen verduidelijkt en de instellingen tot financiering wil overtuigen. De brief werd ondertussen opgesteld en de handtekeningen van onze partners zijn al verzameld. Het blijft afwachten of ze ook zullen ingaan op onze vraag.

 

Tot slot bogen we ons als groep over een algemene presentatie agro-ecologie. Onze partners gaven uit hun ervaring aan dat agro-ecologie moeilijk uit te leggen is aan leken. Vandaar dat we vanuit het Living Lab iedereen willen laten bijdragen aan een samenvattende presentatie over agro-ecologie die ook de rol ervan richting duurzame landbouw verduidelijkt. We hopen jullie snel te verheugen met onze vrij toegankelijke PowerPoint.

 

Hopelijk zien we jou op een volgende 'LLAEBIO draait door'!