LLAEBIO

Hoe krijgen we agro-ecologie in het onderwijs?

 

In plattelandscentrum ‘het Paddenbroek’ te Gooik vond op maandag 2 mei 2022 de driemaandelijkse netwerkbijeenkomst ‘LLAEBIO draait door’ plaats. Thema van de namiddag was ‘agro ecologie en onderwijs’, waarbij enkele interessante presentaties de revue passeerden.


receptie

Eerst gaf Els Bonte van het departement landbouw en visserij meer duiding bij het strategisch plan biologische landbouw dat in 2023 van start gaat. Heel wat beleidsmatige acties worden in de vijfjarenplan gebundelt om biologische landbouw in het secundair land- en tuinbouwonderwijs verder uit te werken. Daarna pitchte Anthony Denayer (Voedsel anders) zijn idee om een studiedag over agro-ecologie in samenwerking met verschillende universiteiten en hogescholen in Vlaanderen te organiseren. Hier kwam jammer genoeg weinig respons op van de deelnemers. Verder bracht Eva Snijders (departement omgeving) een uiteenzetting over agro ecologie en hoger onderwijs en sloot Eline D’Haene af met een toelichting van het vak ‘agro-ecologie’ aan de Universiteit Gent.

Tot slot brachten we een bezoek aan de groeituin van Bert Geysels en Mathias Vandenhoof, die op hun eigen manier jongeren in contact weet te brengen met agro- ecologie. De groeituin zet daarbij in op ervaringsgericht leren, vertrekkende vanuit het onderhoud van moestuintjes. Regelmatig nodigt de groeituin experts uit om samen met de leerlingen nieuwe technologieën te ontwikkelen. Kortom: een uiterst leerrijke namiddag!

De presentaties van de namiddag zijn hier terug te vinden, meer informatie over groeituin 5.0 kan je hier vinden.


rondgang Bert Geysels