LLAEBIO

Samen naar meer en beter onderzoek voor agro-ecologie!

 

Het Living Lab Agro-Ecologie en Biologische landbouw (LLAEBIO) was verheugd om op 29 september ll. Aarhus University en Wageningen Research (WR) te ontvangen op ILVO. Met deze bijeenkomst wilden we elkaar inspireren en expertise en informatie uit wisselen rond lopend en gepland onderzoek over agro-ecologie. En daar zijn we in geslaagd!

 

Bezoek Aarhus University en Wageningen Research aan ILVO Groepsfoto

 

We startten de dag met kennis te maken met elkaars onderzoek over agro-ecologie. We wisselden onze belangrijkste onderzoeksthema’s en –methodes uit en leerden voor welk onderzoek we elkaar kunnen aanvullen en in welke thema’s we elkaar kunnen versterken. Enkele projecten rond agroforestry, bodem en koolstofboeren, precisielandbouw en klimaat lichtten we diepgaander toe. De presentaties van ILVO, Wageningen Research en Aarhus University kan je hier terugvinden. De voormiddag afsluiten, deden we met een korte brainstormronde over mogelijke onderzoeksvragen rond silvopasture. Silvopasture is de term de gebruikt wordt voor landbouwsystemen waarbij er gras tussen bomen begraasd wordt door dieren.

Na deze kennismaking vertrokken we richting Hansbeke. Alain Peeters lichte er  het landbouwsysteem toe dat op het proefplatform in Hansbeke (PPAE) wordt toegepast. Hij verhelderde hoe ziekten, onkruiden en schadelijke organismen met een minimum aan inspanningen beheerst worden op bedrijf PHAE. Zo wordt de onkruiddruk laag gehouden door tijdelijk grasland in de rotatie te brengen en groenbedekkers tussen en na de hoofdteelten te telen. Ook de manier waarop gras- of bloemenstroken voor de beheersing van specifieke plagen aangelegd worden werd verduidelijkt. Je vindt Alain's presentatie hier. Dylan Feyaerts presenteerde de werking van het Living Lab Agro-ecologie en Biologische Landbouw. De nieuwsgierigheid en interesse van de bezoekers in onze aanpak van het living lab was groot.  De living lab-methodiek om de transitie naar duurzame agro-voedingssystemen te versnellen, was dan ook een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens de lunch.

Zoals jullie weten, proberen we met het living lab zo veel mogelijk de noden voor onderzoek naar duurzame voedingssystemen te capteren tijdens onze activiteiten. Daarnaast organiseren we ook samen met ons netwerk allerlei activiteiten (workshops, bedrijfsbezoeken, demonstratiedagen,…) die de transitie naar duurzame voedingssystemen op verschillende manieren versnellen. Hou zeker onze kalender in het oog!

 

Bezoek PHAE Wageningen Research en Aarhus University

 

We sloten onze dag af met een bezoek aan de velden van PHAE, partner in het Proefplatform Agro-Ecologie in Hansbeke. Koen Willekens gaf er een uitgebreide toelichting over het de verschillende onderzoeksprojecten die er lopen. Zo legde Koen uit hoe er aan boerderijcompostering op de velden van PHAE zelf gedaan wordt. Om aan voldoende compostmateriaal te geraken heeft PHAE een samenwerking met melkveehouders (voor stalmest) en natuurverenigingen (voor hooi of houtsnippers). Ook het terugdringen van de klavers na de graanoogst met een rotoreg zodat er voldoende licht op de bodem komt om een nieuw graangewas in te zaaien kon op veel belangstelling rekenen. Als jij PHAE ook eens wil bezichtigen, laat dit dan weten via ons contactformulier en we informeren je over de eerstvolgende demonstratie-activiteit van PPAE.