LLAEBIO

Hoe zet jij in op de toekomst?

Datum:
Organisator:
Provincie Oost-Vlaanderen
Plaats:
Ijshoeve De Boey, Groenendijkstraat 11, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Overweeg jij inkomens- en activiteitenverbreding op je bedrijf maar zit je nog met veel vragen? Of biedt vakantie in eigen land perspectieven? Is een andere teelt een optie? Erken je de nood aan verduurzaming op allerlei vlakken (energie, eiwitproductie, ecologie, …), maar hoe doe je dat en wat met de kosten?

Kom naar de infomarkt ‘Land- en tuinbouw in zijn vele facetten. Hoe zet jij in op de toekomst’
op dinsdag 21 november 2023 en laat je inspireren door de getuigenis van landbouwers uit Vlaanderen en Nederland die zich ontpopten tot multifunctionele agrarische ondernemers. 

 

Wat kom je te weten? 

Steeds meer land- en tuinbouwers kiezen voor inkomens- en activiteitenverbreding op hun bedrijf. Ze verkopen bv. niet enkel rechtstreeks hoeveproducten maar bieden ook vakantie op hun bedrijf aan of ze zetten in op energiebesparing en -productie wat zorgt voor een bijkomend inkomen of een onkostenbesparing op termijn. Inzetten op de toekomst betekent ook natuurinclusieve landbouw, het herdenken en verduurzamen van de manier waarop we eiwitten produceren en consumeren, nieuwe teelten introduceren, … 

Dit en veel meer kom je te weten tijdens de infomarkt. 

Ik schrijf me in

 

Programma

Onthaal: 
09.45 uur  Onthaal met koffie en infostandenmarkt
10.10 uur   Welkomstwoord door de moderators Eddy Matthys (Landelijke Gilden) en Paul Cerpentier (Algemeen Boerensyndicaat)
Algemene sessies met korte onderbrekingen door de standhouders:
10.20 uur Laat je bedrijf en jezelf begeleiden om gezond te boeren
Fran Bellinck (VDAB) – Charlotte Cobbaert (Boerenbond) – Els Verté (Boeren op een kruispunt)
11.10 uur Beheerovereenkomsten via ‘collectieven’ en Natuurinclusieve landbouw
Wico Dieleman (ZLTO Nederland/Poldernatuur Zeeland) – Maarten Raman (Boerennatuur Vlaanderen)

12.00 uur

Energieslim boeren: besparen, delen en mogelijke verdienmodellen
Laurens Vandelannoote (Boerenbond)

12.35 uur

Pauze met broodjes en mogelijkheid tot bezoek infostandenmarkt

Getuigenissen door land- en tuinbouwers (keuzesessies):

14.25 uur

Mengteelten bij voedergewassen: een uitdaging?!
Marc De Boey
De boerderij als ontspanningsoord voor vakantiegangers
Emiel van de Vijver

15.05 uur

Afbraak en omvorming van organische restproducten, direct in de bodem of via boerderijcompostering
Koen Willekens (ILVO) & Filip Hermans
Een ‘korte keten’, zowel een kans als een uitdaging voor de boer
Wiard Visser en Bert Wilschut
15.45 uur Aan de slag met eiwitgewassen: teelttechnisch en wat valt er mee te verdienen
Joos Latré (Hogent/UGent) – Nele Lauwers (Boerenbond)
Duurzame (& biologische) technieken in de  fruitteelt: the do’s & dont’s
Renske Petré (PC Fruit) &  Berten Meersschaert
Slotwoord:
16.25 uur Slotwoord door gedeputeerde Landbouw & Platteland Leentje Grillaert
16.35 uur  Afsluitende drink en mogelijkheid tot bezoek infostandenmarkt

 

Praktisch

  • Wanneer? dinsdag 21 november 2023
  • Waar? Ijshoeve De Boey, Groenendijkstraat 11, 9170 Sint-Gillis-Waas.
  • Inschrijven: Deelnemen is gratis, maar inschrijven is nodig (vóór 15 november 2023).  
  • Parkeren: Er is een parking op het terrein waarvan een deel verhard en een deel onverhard is. Indien het te drassig is kan er ook geparkeerd worden op de dijk.