LLAEBIO

We werken volgens de 5 werkingsprincipes gedefinieerd door het European Network of Living Labs (ENoLL):

 1. Multi-method benadering
  We gebruiken verschillende methoden, tools en soorten kennis (komende van o.a. sociologie, psychologie, economie, wetenschappen) om kennisdeling en onderzoek te bevorderen. We werken zoveel mogelijk met een systeemaanpak.
 2. Multi-stakeholder participatie
  Alle relevante actoren (vertegenwoordigers van publieke, private agrovoedingssector, academia en mensen) worden betrokken. We maken verbindingen tussen bestaande structuren, organisaties en actoren die werken rond agro-ecologie en biologische landbouw.
 3. Real-life context
  Onze onderzoeksvragen komen uit de praktijk en er wordt getest en geëxperimenteerd onder levensechte omstandigheden: op landbouwbedrijven, proefboerderijen of –velden.
 4. Actief eindgebruikers betrekken
  Eindgebruikers worden aangespoord om actief het innovatieproces te beïnvloeden en worden betrokken in zoveel mogelijk fases van het onderzoek. Dit kunnen alle actoren in het agro-voedingssysteem zijn.
 5. Co-creatie en openheid
  We creëren samen nieuwe kennis doordat partners hun kennis, inzichten en ervaringen delen.
werking