LLAEBIO

Het living lab is een experimenteerruimte en ontmoetingsplek voor alle partners uit het agrovoedingssysteem waar innovatief onderzoek naar agro-ecologie en biologische landbouw in een levensechte context wordt geplaatst.

 

Wie

De actoren in en rond het agrovoedingssysteem met interesse in agro-ecologie en/of biologische landbouw.
lees meer

 

Onze werkings-principes

  • Multi method benadering
  • Multi stakeholder participatie
  • Real-life context
  • Actief eindgebruikers betrekken
  • Co-creatie en openheid
lees meer
wat

Systeemaanpak

Relaties tussen subsystemen in beeld brengen en zo complexe problemen doorgronden
lees meer

 

Activiteiten

  • Kennisdeling
  • Onderzoek
  • Verbinden
  • Innoveren
lees meer

 

Agro-ecologie en biologische landbouw

Agro-ecologie en biologische landbouw als richting voor een duurzaam agrovoedingssysteem
lees meer