LLAEBIO

Nieuws

Brainstorm activiteiten LLAEBIO 30 maart 2021

Eind maart 2021 organiseerde het Living Lab Agro-Ecologie en Biologische Landbouw opnieuw een co-creatieve workshop voor zijn partners (“terugkomdag”). Deze keer jammer genoeg online. Na   een korte update over de voorbije en huidige activiteiten van het living lab verzamelden de   deelnemers zich rond een virtueel white bord. Ze brachten ideeën aan en bundelden deze tot   mogelijke acties en activiteiten met betrekking tot agro-ecologie en biologische landbouw. Tenslotte   maakten ze een keuze van thematieken waarop het komende jaar samen wordt ingezet. Deze   activiteiten zijn ondergebracht in zeven thema's.

Uitnodiging inspiratiemomentOp het inspiratiemoment “Laat de Bodem voor je Werken” van 10 juni 2021 georganiseerd door het Living Lab en Inagro, gingen landbouwers met elkaar in dialoog over hoe je aan de slag kan gaan met duurzame bodemtechnieken en hoe dit in je bedrijfssysteem past. De avond was opgebouwd rond twee getuigenissen van landbouwers die al enkele jaren aan de slag gaan met duurzame bodemtechnieken, waarbij een levende discussie onder de aanwezigen plaats vond. Een uiterst interessante uiteenzetting die zeker de moeite waard is om te herbekijken!

 

Artikelreeks faire prijs Landbouwleven 19/04/2021

Marlies Vleugels interviewde Pieter Vermeersch, coördinator van LLAEBIO naar aanleiding van deze webinarreeks. In een mooie reeks artikels publiceerde ze in Landbouwleven (19/04/2021) de getuigenissen van drie van de landbouwers die tijdens het webinar aan het woord kwamen.

 

 

In zeven inspirerende portretten tonen de organisaties Boerenforum, Voedsel-Anders, FIAN en Wervel dat Vlaanderen heel wat landbouwers hebben die Goed Boeren. In al hun diversiteit dragen ze bij aan een warme en gezonde samenleving, een lokaal verankerde economie én een klimaatadaptief landschap. De organisaties doen dan ook een oproep naar de beleidsmakers om bij de vertaling van het nieuwe GLB naar Vlaams niveau de juiste financiële prikkels te geven aan familiale en/of startende boeren en boerinnen die hun schouders willen zetten onder een landbouwpraktijk gebaseerd op agro-ecologische principes.

 

Agro-ecologie wint op Europees niveau aan belangstelling. De Europese Commissie is ervan overtuigd dat agro-ecologie een vooraanstaande rol heeft bij het behalen van de beleidsdoelstellingen die vooropgesteld worden in de European Green Deal. Om onderzoek en innovatie rond agro-ecologie te ondersteunen en verder te ontwikkelen in Europa, besliste de EC om tegen 2024 een partnership op te zetten die deze missie moet helpen uitdragen. Het Horizon 2020 ALL-READY project ondersteunt de Europese Commissie in de voorbereiding van dit partnership. LLAEBIO is één van de living labs die deel uitmaken van een pilootnetwerk van living labs binnen het project.